Gespleten hennepnetel

Galeopsis bifida


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - herfst

Hoogte - 0,10-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De vierkantige stengels zijn vrij sterk behaard en vlak onder de knopen bultig verbreed en daar meestal behaard met stijve haren, die op een kussentje staan. Gespleten hennepnetel lijkt veel op de Gewone hennepnetel.

Bladeren - De aan de rand gezaagde bladeren zijn enigszins geelgroen en lang-eivormig.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bleekrode bloemen zijn 1-1½ cm lang en steken maar weinig buiten de kelktanden uit. De paarsrode middenslip van de onderlip is meer lang dan breed en heeft tegen het einde van de bloeitijd omgerolde zijranden. Aan de rand zie je een smal en scherp afgescheiden wit randje. Op de keel van de bloem zitten drie  gele vlekken.

Vruchten - Een bruine, vierdelige splitvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde, min of meer open plaatsen op matig vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke, stikstofrijke en humusrijke, zwak zure grond (zand, leem en veen).

Groeiplaats - Ruigten (vooral op veen), bossen (loofbossen en plekjes met veel strooisel in moerasbossen), bosranden, struwelen, kapvlakten, moerassen (verruigend rietland), rietafvalhopen, verdrogende slootbagger in bermen en akkers.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: kapvlakten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website