Bleekgele hennepnetel

Galeopsis segetum


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,07-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De rechtopstaande stengel is  begroeid met zachte, krullerige haren.

Bladeren - De eironde tot vrij langwerpige bladeren zijn getand, gesteeld en aan de voet versmald. De bovenste bladeren zijn van onderen kort, fluwelig behaard.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen schijnkransen met tien tot dertig bloemen. De kroon is 2-3 cm, veel langer dan de sterk behaarde kelk. De bloemen zijn geelwit of zelden lila met paarse vlekken. Op de onderlip zit een grote gele vlek. De bovenlip is ingesneden-getand.

Vruchten - Een vierdelige splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, soms half beschaduwde, open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkarme, meestal leemarme zandgrond. Ook op met heideplaggen bemeste grond en op stenige plaatsen.

Groeiplaats - Akkers (graanakkers, met name rogge, akkeranden en houtwallen langs akkers), open plekken in bermen, omgewerkte grond, ruderale plaatsen, rolsteenhellingen en langs spoorwegen (spoorwegterreinen). Het aantal groeiplaatsen is de laatste 50 jaar sterk achteruitgegaan. De plant groeide het meest onder wintergranen, maar door de teelt van mais en door onkruidbestrijding en overbemesting is de soort op de meeste plaatsen verdwenen uit de akkers.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkarme akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website