Geveerd putjesstroma

Porotheleum fimbriatum


© Nico Dam

Ecologie & verspreiding
Porotheleum fimbriatum, een soort die nog op een Nederlandse naam wacht, kan in de Midden-Europese bossen op voedselrijke bodem regelmatig gevonden worden, maar is in Nederland uitgesproken zeldzaam. De stip op het verspreidingskaartje komt uit Willinks Weust, bij Winterswijk, een bostype dat met die Midden-Europese wel vergelijkbaar is. De soort groeit saprotroof (half‑)onderop dikkere, afgevallen takken van loofbomen (haagbeuk, eik, enz.) in loofbossen op kalkhoudende, vaak kleiïge of lemige bodem. Het Duitse verspreidingskaartje suggereert dat het een soort is van heuvelachtige streken.
Substraatvoorkeur: Hout, dood (30)
© 2024  NMV
Ga naar de volledige website