Noords walstro

Galium boreale


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,45 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De stijf rechtopstaande stengels zijn vierkantig en kaal of kort behaard.

Bladeren - De donkergroene bladeren zijn langwerpig, dik en staan in kransen van 4. Ze hebben een stompe top, een omgerolde rand en 3 forse evenwijdig lopende nerven.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in langwerpige, eindelingse bloeiwijzen. Ze zijn wit tot geelachtig, 4-tallig en 3 tot 5 mm lang.

Vruchten - Een splitvrucht. De bruine vruchten worden 1½ tot 2 mm lang en hebben korte, haakvormige borstels, maar ze kunnen ook kaal zijn. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, soms half beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, vaak kalkhoudende grond (rivierklei, leem, veen en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bosranden, struwelen, grasland (hooiland, hooiweiden en nat, licht bemest grasland), heide (heideranden), waterkanten (langs beken), langs spoorwegen (spoorbermen), puinhellingen, grindafzettingen en rotsachtige plaatsen.
Familie: Rubiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: natte, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website