Duitse brem

Genista germanica


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Duitse brem is een Midden-Europese 'Heidebrem' (geslacht Genista) van kalkarme bodems. Deze soort is in Nederland altijd zeer zeldzaam geweest en momenteel rest in ons land nog maar één groeiplaats, bij een oude leemgroeve in het Rijk van Nijmegen. Het is een soort van droge heiden en matig zure bossen en bosranden, in Midden-Europa kan ze onder andere gevonden worden bij zand- en leemgroeves in bosrijke omgeving. In Nederland is Duitse brem enkele malen op de Veluwse heides gevonden, voor het laatst ca. 30 jaar geleden. Zij staat op de Rode lijst in de categorie Ernstig bedreigd, ook in naburig Duitsland is zij vrijwel verdwenen. Duitse brem is goed te herkennen aan de vertakte stekels en in vergelijking met Stekelbrem de meer rechtopstaande groeiwijze en de beharing van bladeren, stengels en vruchten.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,15-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De sterk vertakte stengels hebben lijsten. Ze zijn zacht behaard en dragen meestal lang groen blijvende, vertakte stekels.

Bladeren - De groene (niet blauwachtige), langwerpige bladeren zijn 1-2 cm lang. Ze zijn van onderen en aan de rand behaard. De schutblaadjes zijn korter dan de bloemstelen. Er zijn geen steelblaadjes.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen losbloemige niet bebladerde trossen. Ze zijn geel, 0,7-1,2 cm en van buiten behaard. Bij verdroging worden ze groenachtig. De 8 mm lange vlag is spits en korter dan de kiel. De kelk is behaard.

Vruchten - Een doosvrucht. De eironde peul is 0,7-1,2 cm lang en dicht behaard. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, soms half beschaduwde plaatsen op matig droge, voedselarme, kalkarme, zwak zure grond (zand, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Heide (heideranden), bossen (open plekken), bosranden, struwelen (laag blijvend) en rotsen.
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: bossen op droge, zure grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website