Gipskruid

Gypsophila muralis


© Joop Verburg

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,05-0,15 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte 20 tot 50 cm.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn bijna vanaf de voet sterk gaffelvormig vertakt. Bovenaan zijn ze kaal, onderaan kort behaard.

Bladeren - De grijs- tot blauwgroene bladeren zijn 0,5-2 cm. Ze zijn lijnvormig tot langwerpig en naar beide einden versmald.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De roze of soms witte bloemen met donkerder nerven vormen samen ijle, afgeplatte bloeiwijzen. De kroonbladen zijn ingesneden of gekarteld, 3-5 mm lang en steken uit de kelk. De kelk is klok- tot tolvormig en 4-5 mm lang. Op de kelk zie je witvliezige strepen tussen de nerven. De lange bloemstelen zijn draadvormig.

Vruchten - Een doosvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes). De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige tot natte, kalkarme, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofarme, zwak zure en kalkarme grond (zand, klei, zavel en steenachtige plaatsen).

Groeiplaats - Waterkanten (drooggevallen plaatsen langs plassen in uiterwaarden, rivieroevers en langs vijvers), akkers, langs wegen en braakliggende grond.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op matig voedselarme, vochtige grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website