Klimop

Hedera helix


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - september - december

Hoogte - 3,00-12,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De houtige stengels kunnen meters lang worden en hebben speciale hechtwortels. Ze kunnen klimmen of kruipen en dan gaan ze wortelen.

Bladeren - De verspreid staande bladeren zijn wintergroen. Ze zijn kaal, glanzig, leerachtig en met drie tot vijf  lobben.Ze hebben een hartvormige voet. De bladeren van de bloeiende takken zijn eirond en niet ngedeeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen bolvormige schermen. Ze zijn geelgroen en 7-9 mm. De kroonbladen zijn ten slotte teruggeslagen. De meeldraden zijn geel.

Vruchten - Een steenvrucht. De donkerblauwe tot zwarte bessen zijn 0,8-1 cm. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot meestal beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure, vrij kalkarme tot vrij kalkrijke grond (zand, leem, mergel, klei en stenige of rotsachtige grond).

Groeiplaats - Bossen (loofbossen en parkbossen), bosranden, struwelen, houtwallen, heggen, muren, rotsen en waterkanten (afkalvende oevers van bosbeken).
Familie: Araliaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, voedselrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website