Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium subsp. sphondylium


© Piet Bremer

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,90-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel. Worteldiepte tot meer dan 1 meter.

Stengels/takken - De borstelig behaarde stengels zijn hol, kantig, gegroefd, niet rood gevlekt en 0,5-2 cm dik.

Bladeren - De wortelbladen zijn borstelharig, rondachtig of eirond, 20-50 cm lang en veerdelig of geveerd met grote, breed eironde tot langwerpige, diep gelobde of grof getande slippen. De bovenste bladeren hebben een sterk opgeblazen bladsteel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemschermen van Heracleum sphondylium subsp. sibiricum hebben geelgroene bloemen. De kroonbladen van de buitenste bloemen verschillen nauwelijks in grootte.orden tot 20 cm breed en bestaan uit twaalf  tot vijfenveertig stralen. De bloemen zijn wit of zelden roze en 0,5-1 cm. De kroonbladen van de buitenste bloemen zijn duidelijk verschillend van grootte. Er zijn nul  tot drie  omwindselbladen.

Vruchten - Een splitvrucht. De elliptische tot rondachtige vruchten zijn afgeplat met brede vleugels en 0,7-1,1 cm lang. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (zand, leem, zavel, klei, mergel en kleiig veen). Niet op brakke of zilte grond.

Groeiplaats - Bossen (loofbossen en grienden), bosranden, struwelen, grasland (ruig grasland en hooiland), bermen, dijken, waterkanten (o.a. langs greppels), ruigten, braakliggende grond, plantsoenen en moerassen (rietland).
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website