Hieracium maculatum


Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - -

Hoogte -

Geslachtsverdeling -

Wortels -

Stengels/takken - De bloeiwijzetakken zijn vaak lang en bochtig.

Bladeren - De meeste bladeren vormen een rozet. De twee tot vier (zelden meer) stengelbladen zijn vaak paarsrood gevlekt. Ze zijn blauwgroen, van boven meestal kaal of weinig behaard, eirond tot langwerpig en hebben een zwak tot grof getande rand en een wigvormig in de steel versmalde bladvoet.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemhoofdjes vormen samen een tamelijk losse, vaak vrij smalle tuil. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Licht beschaduwde, vrij open plaatsen op matig droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure, kalkarme en met niet te veel strooisel bedekte grond (zand, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bossen (grazige plaatsen in loofbossen), bosranden, struwelen, houtwallen, met bomen beplante schrale bermen, langs holle wegen, zeeduinen (beschaduwde hellingen in de binnenduinen), hellingen, afgravingen, stadswallen, muren, tussen stenen van rivierdijken en langs spoorwegen (spoordijken en spoorwegterreinen).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website