Zeegerst

Hordeum marinum


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,10-0,40 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De grijsgroene tot blauwgroene stengels stijgen met een knik op. Aan de voet zijn ze rijk vertakt en bijna tot bovenaan bebladerd. In bloeiende polletjes zie je aan de voet van de bloeistengels vaak smalbladige, niet-bloeiende scheuten. Zeegerst vormt polletjes.

Bladeren - De bladschede en de onderste bladeren zijn zeer kort en dicht behaard. De oortjes zijn zeer kort, als ze tenminste aanwezig zijn.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De langwerpig-eivormige aar is 4 tot 6 cm lang en zeer dichtbloemig. De aartjes zitten meestal met 3 bij elkaar. De aartjes aan de zijkanten zijn duidelijk minder ontwikkeld. Per drietal aartjes zijn 4 van de 6 kelkkafjes priemvormig. Alleen de binnenste kelkkafjes van de bloemen aan de zijkanten zijn aan 1 kant gevleugeld. De naalden staan tenslotte tamelijk wijd uit.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, vrij open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke grond (vooral op klei, maar ook op slibrijk zand). Vaak op grond die periodiek kan uitdrogen en dan een hoge concentratie zout bevat.

Groeiplaats - Hoge kwelders of schorren, bedijkte, maar nog niet ontzilte, beweide kwelders, zeedijken, grasland (strandweiden en zilt grasland) en op dammetjes en aan de voet van dijken.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: hoge kwelders
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website