Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,15-0,60(-0,80) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een korte, stevige wortelstok. Worteldiepte: 50 cm tot 1 meter.

Stengels/takken - De blauwgroene, opstijgende of bochtige stengels zijn enkelvoudig of vertakt. Alleen aan de voet groeien borstelharen. De stengel is onder het bloemhoofdje een beetje verdikt.

Bladeren - De wortelrozetbladen zijn gelobd of diep getand en bedekt met verspreide borstelharen. Van onderen zijn ze blauwgroen en van boven grasgroen. De eindlob is breed afgerond-driehoekig. Soms zijn er ook schubvormige stengelbladen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemhoofdjes zijn 2-4 cm. De lintbloemen steken buiten de binnenste omwindselbladen uit. Van onderen zijn ze blauwgrijs. De bloembodem is bedekt met stroschubben.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaadjes aan de rand van de bloem hebben soms geen snavel, alle andere zaden hebben wel een snavel. Het vruchtpluis is geelwit en groeit in twee  rijen. De binnenste haren zijn geveerd en groeien door elkaar. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, iets open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot basische, kalkarme tot kalkhoudende grond (zand, leem, löss, verdroogd veen en lichte klei).

Groeiplaats - Bermen, grasland (hooiland en gazons), zeeduinen (duinvalleien), rivierduinen, rivierdijken, hellingen, afgravingen (zandgroeven), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), tussen straatstenen, stenen taluds van viaducten en beschoeiingen, braakliggende akkers, kapvlakten, bosranden, heide en zandverstuivingen.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, neutrale graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website