Engelse alant

Inula britannica


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,15-0,90 m.

Geslachtsverdeling - polygaam

Wortels - Een korte wortelstok met voor een deel kruipende wortels, waarop wortelknoppen kunnen ontstaan, die tot nieuwe planten uitgroeien.

Stengels/takken - De geelgroene stengels staan rechtop, zijn vrij dun en worden tot 75 cm lang. Meestal zijn ze alleen in de bovenste helft vertakt en min of meer wollig behaard. De soort groeit meestal in groepen.

Bladeren - De langwerpige bladeren hebben een gave rand of zijn zwak getand. De onderste bladeren zijn kort gesteeld, de bovenste hebben geen steel en omvatten de stengel enigszins. Van onderen zijn ze zacht behaard.

Bloemen - Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande of met twee  tot drie  bijeenstaande bloemhoofdjes zijn geel en 2-5 cm. Ze hebben lange, smalle lintbloemen. De buisbloemen worden spoedig bruinachtig. De buitenste omwindselbladen zijn lijnvormig en behaard.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. Het vruchtpluis bestaat uit vijftien  tot vijfentwintig  haren. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, vaak vrij open plaatsen op natte, voedselrijke, vaak verstoorde grond. Vooral op plaatsen met een wisselvallige waterstand (zandige klei, zand en stenige plaatsen, zelden op veen).

Groeiplaats - Waterkanten (langs de rivieren tussen stenen van basaltglooiingen, beekoevers, matig beweide oevers van oude rivierarmen en wielen, frequent overstroomd grasland op zandige oevers, slootkanten, langs tichelgaten en langs Friese meren), natte ruigten, zandige plekken in uiterwaarden, grindbanken, rivierdijken, nat grasland, afgravingen (klei-, zand- en grindgaten), zeeduinen (duinvalleien en aan de rand van grotendeels door duinen omsloten strandvlakten) en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website