Kleine biesvaren

Isoetes echinospora


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Kleine biesvaren staat in Nederland op plaatsen in helder, voedselarm, uitgesproken stikstofarm, neutraal tot zwak zuur water op open zandgrond. Ze groeit op de bodem van heidevennen die zelden of nooit droogvallen en kan in iets minder diep water staan dan haar verwant en ze kan enige afzetting van organisch slib iets beter verdragen. De plant is beperkt is tot de koele streken van het Noordelijk Halfrond, heeft in Europa eveneens een bolwerk in Scandinavië en vertoont verder een versnipperd areaal in Europa. De vindplaatsen van deze Biesvaren zijn beperkt tot Noord-Brabant en Limburg. Ook bij deze soort is de sterke achteruitgang te wijten aan grondwateronttrekking en eutrofiëring. Het geslacht Isoetes kan vegetatief verward worden met andere waterplanten, men lette daarom op de kenmerken die in flora’s vermeld worden over de bladvorm en hun dwarse doorsnede. Voor een zekere onderscheiding van Grote biesvaren zijn rijpe sporen nodig.
Familie: Isoetaceae
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselarme wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website