Smal / Duinfakkelgras

Koeleria albescens/macrantha


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,30-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - Bij de bovenste bladschede 0,6 tot 0,8 mm dik.

Bladeren - Bladeren van de niet bloeiende scheuten opgerold, niet gewimperd, aan de bovenkant vele korte haren, bij de bladvoet en de schedemond ook enkele lange haren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Bloempluim 4 tot 7 cm, in omtrek vrijwel rond, aartjes 4 tot 6 mm, met 2 bloemen.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open tot grazige plaatsen op droge, meestal matig voedselarme tot soms matig voedselrijke, niet of licht bemeste, kalkhoudende, al niet humushoudende grond.

Groeiplaats - Zeeduinen, rivierduinen, grasland (kalkgrasland, met name op het zuiden gerichte krijthellingen en grasvelden), bermen, langs paadjes, rivierdijken, langs spoorwegen (spoorbermen), waterkanten (oeverwallen) en steile randen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkgraslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website