Brede dovenetel

Lamium confertum


© Joop Verburg

Ecologie & verspreiding
Brede dovenetel is een eenjarige soort van open,vochtige, zeer voedselrijke grond. Ze groeit in akkers, moestuinen en omgewerkte bermen. Brede dovenetel, die in kenmerken tussen Paarse dovenetel en Hoenderbeet instaat, is in Nederland zeldzaam en wordt waarschijnlijk vaak niet herkend. Niet verwonderlijk voor een soort waarvan de status lang omstreden was. In voorgaande edities van Heukels flora staat Brede dovenetel alleen in kleine lettertjes vermeld, met de opmerking dat er aanwijzingen zijn dat Brede dovenetel de bastaard van bovengenoemde soorten is. Het landelijke verspreidingskaartje geeft dan waarschijnlijk ook eerder de verspreiding van de waarnemers die alert zijn op het voorkomen van Brede dovenetel weer dan de daadwerkelijke verspreiding.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - maart - oktober

Hoogte - 0,07-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken -

Bladeren - De hogere bladeren zijn meer breed dan lang. Ze zijn niervormig tot hartvormig. De schutbladen zijn meestal niet gesteeld en wijken af van de gewone bladeren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lichtpaarse bloemen zijn 1,4-2½ cm Meestal hebben ze geen haarring aan de binnenkant. De kelk is 0,8-1,4 cm. De tanden zijn iets langer dan de buis.

Vruchten - Een splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke, bemeste grond (vooral op zeeklei).

Groeiplaats - Akkers, grasland (open plaatsen in bemest grasland) en omgewerkte grond.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website