Klein spiegelklokje

Legousia hybrida


© Peter Meininger

Ecologie & verspreiding
Klein spiegelklokje staat op zonnige, warme, open, matig vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke grond (vaak op nauwelijks verweerd krijtgesteente), die zowel zandig, zavelig, als mergelbevattend kan zijn of die uit lichte klei bestaat. Ze groeit samen met o.a. Kleine wolfsmelk, Wilde Ridderspoor, Akkerboterbloem, Ruw parelzaad en Getande veldsla op akkers (vooral met graan) en op open ruderale plekken. Dit spiegelklokje, met zijn prachtige, lila tot bleek violetblauwe bloemen, was bekend van Zuid-Limburg, van enkele plekken langs de Gelderse IJssel, uit Zeeuws-Vlaanderen, van Nijmegen, in het westen van het Westland en van een plek tussen Leiden en Valkenburg. Tegenwoordig is ze alleen nog bekend van Zuid-Limburg. Sinds 1950 is de aanwezigheid van de soort, net als veel andere akkerplanten, zeer sterk afgenomen door een betere zaadreiniging en het gebruik van herbiciden. Ze is ook in vegetatieve staat goed te onderscheiden door haar sterk gegolfde bladranden.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juni

Hoogte - 0,10-0,25 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels staan meestal rechtop. Ze zijn borstelig behaard en maar weinig vertakt.

Bladeren - De bladeren zijn langwerpig. De onderste bladeren zijn omgekeerd eirond, gegolfd en gekarteld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien bovenaan bij elkaar. Ze zijn paars, 0,6-1½ cm en wijd klokvormig. De kroonbladen zijn tot over de helft ingesneden. De rechtopstaande kelkslippen zijn langwerpig en langer dan de kroon. Ze hebben een zeer korte steel.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten zijn 1½-3 cm lang met rechtopstaande kelktanden. Ze springen boven het midden met 3 lengtespleten open. De bruine zaden zijn 1,5 mm. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke grond (mergel, zand, zavel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Akkers (graanakkers).
Familie: Campanulaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website