Bultkroos

Lemna gibba


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juli

Hoogte - tot 0,01 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels - Eén  lang worteltje.

Stengels/takken - Geen stengel.

Bladeren - De drijvende schijfjes zijn niet doorschijnend. Ze zijn eirond tot rond en van onderen opgeblazen. De bovenkant is lichtgroen, vaak rood aangelopen en vlak tot zwak gewelfd met vijf nerven (soms vier, zes of zeven). De onderkant is bleek en zwak tot sterk gewelfd. Door een heel klein steeltje zijn de schijfjes met elkaar verbonden. Deze laten spoedig los. 's Winters en in de lente zijn er alleen platte schijfjes.

Bloemen - Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloemen zijn groen.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchten zijn gevleugeld aan de zijkanten en bevatten vaak meerdere zaden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in ondiep, voedselrijk tot zeer voedselrijk, vaak vervuild, stilstaand tot zwak stromend, zoet tot brak water. Vroeger was Bultkroos grotendeels beperkt tot min of meer brak water. Zijn uitbreiding in zoetwatergebieden is toe te schrijven aan watervervuiling en is te vinden in de meest voedselrijke en stikstofrijke wateren.

Groeiplaats - Water (sloten, kanalen, poelen, duinplassen en tijdelijke plassen).
Familie: Araceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website