Puntkroos

Lemna trisulca


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - tot 0,01 m.

Geslachtsverdeling - éénslachtig, éénhuizig

Wortels - Elke plant heeft slechts 1 worteltje.

Stengels/takken -

Bladeren - Puntkroos zweeft onder het wateroppervlak. Meestal zijn ze doorschijnend groen en soms rood aangelopen. De schijfjes zijn dun, langwerpig tot smal eirond. De voet is steelvormig versmald en de top is vrij spits tot afgerond. De bladschijfjes zijn iets getand, hebben 3 zwakke nerfjes en zijn door duidelijk ontwikkelde, blijvende stelen onder rechte hoeken aan elkaar verbonden. De drijvende bloeiende schijfjes zijn korter, dikker, bleker, gekromd, sterker gezaagd, hebben zwakkere wortels en blijven niet lang samenhangen.

Bloemen - Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloemen zijn groen.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen in ondiep, matig voedselrijk tot voedselrijk, zwak zuur tot kalkhoudend, neutraal tot baisch, zoet of brak water met een bodem van veen of klei.

Groeiplaats - Water (plassen, vijvers, sloten, poelen, luwe hoeken van groter water, bospoelen, moerassen, petgaten, kleiputten en veedrinkpoelen).
Familie: Araceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website