Vertakte leeuwentand

Scorzoneroides autumnalis


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,07-0,45 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een zeer korte, meestal scheefstaande en vaak meerkoppige wortelstok. Worteldiepte 10 tot 50 cm.

Stengels/takken - De vertakte stengels dragen een aantal bloemhoofdjes. Onder de hoofdjes zijn de stengels verdikt, kaal of iets behaard en meestal dofgroen. De zijtakken dragen schubben, maar de hoofdstengel is zonder schubben.

Bladeren - De bladeren blijven in de winter groen. De rozetbladeren zijn langwerpig, meestal veervormig gespleten tot gedeeld met smalle, van elkaar verwijderd staande zijslippen. De eindslip is smal langwerpig en meestal stomp, kaal of draagt weinig of soms vrij veel enkelvoudige haren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemhoofdjes zijn 2 tot 3½ cm groot. Ze knikken niet voor de bloei. De buitenste lintbloemen zijn aan de onderkant roodgestreept. De omwindselbladen zijn lijnvormig tot langwerpig, donkergroen en kaal of wollig behaard.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn gesnaveld en geelwit geveerd. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, vrij open plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, niet te zwaar bemeste, zwak zure tot kalkhoudende grond. Vaak op enigszins verstoorde plaatsen. De plant verdraagt vrij veel zout (allerlei grondsoorten, maar meer op minerale grond dan op veen. Ook op stenige plaatsen).

Groeiplaats - Afgravingen, braakliggende grond, zeeduinen (duinvalleien en laagblijvend duingrasland), hoge kwelders (schorren), tussen straatstenen, uiterwaarden, grasland (hooiland en weiland, met name beekdalweiden en langs weilandgreppels), bermen, dijken en rotsachtige plaatsen.
Familie: Asteraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website