Graskers

Lepidium graminifolium


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - oktober

Hoogte - 0,40-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Geen uitlopers.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn behaard. Bovenaan zijn ze vertakt.

Bladeren - De onderste bladen zijn langwerpig tot spatelvormig. Ze worden tot 10 cm lang en zijn getand of soms dieper ingesneden. Meestal zijn ze dicht behaard. De stengelbladen zijn lijnvormig tot smal spatelvormig en hebben meestal een gave rand.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in lange trossen. De witte kroonbladen zijn ongeveer 0,5 mm lang.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten vormen langgerekte trossen. De 2½-4 mm lange hauwtjes zijn spits, eirond en meer lang dan breed. Het vruchtsteeltje is vaak iets langer dan het hauwtje. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Groeiplaats - Waterkanten (rivieroevers), ruigten (natte ruigten), ruderale plaatsen en braakliggende grond.
Familie: Brassicaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: natte ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website