Lamsoor

Limonium vulgare


© Pieter Stolwijk

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - oktober

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn rond of iets kantig. De bloeistengel is boven het midden vertakt. De korte en dicht opeen staande takken staan af en zijn kaal. Lamsoor vormt uitlopers en groeit vaak in grote groepen.

Bladeren - De grauwgroene bladeren staan omhoog gericht en zijn omgekeerd eirond tot spatelvormig. Ze zijn veernervig, stomp, stekelpuntig, hebben een gave rand en zijn leerachtig en kaal. Verder zijn ze 1½ tot 3 cm breed en in de steel versmald. Ze hebben een lange steel. .De schutbladen zijn vliezig, stomp of spits tot toegespitst. Alleen de bovenste hebben dicht opeenstaande bloemen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in schermvormige pluimen. Ze staan naar 1 kant gekeerd, dicht bij elkaar en zijn roodachtig of blauwpaars en 6 tot 8 mm groot. De kelkbuis is behaard.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op natte, slibrijke, matig voedselrijke tot voedselrijke, zilte grond (klei, slibrijk zand, zavel en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Zeedijken, kwelders (zilte, slikkige schorren, lagere delen van schorren en ondiepe kommen op lage schorren), soms binnendijks vlak achter de zeedijk en zeer zelden op kademuren van havens.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: schorren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website