Blauwe leeuwenbek

Linaria arvensis


Ecologie & verspreiding
Blauwe leeuwenbek wordt gevonden op open, zonnige, zandige, matig stikstofrijk, matig droge, vaak kalkarme , doch basenrijke, matig voedselrijke, zwak zure bodems. De warmteminnende pionier groeit in akkers en op omgewerkte grond, komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en bereikt nu zijn noordgrens in België, Noord-Duitsland en Polen. Deze in Nederland uitgestorven soort werd vroeger hoofdzakelijk gevonden in de provincies Gelderland en Utrecht, sporadisch daarbuiten. De achteruitgang in heel het noordelijk deel van zijn areaal is te danken aan verstoring van de habitat en intensivering van de landbouw, met name bemesting. Deze zaden van deze zelfbestuiver worden door de wind verspreid. Blauwe leeuwenbek wordt nog wel eens verward met Gestreepte leeuwenbek, maar is daarvan duidelijk te onderscheiden door het feit dat eerstgenoemde lange klierharen draagt in de bloeiwijze, de spoor duidelijk gekromd is en de zaden rondom gevleugeld zijn; de andere Leeuwenbek is geheel kaal, heeft een rechte spoor en zijn de zaden niet gevleugeld.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - oktober

Hoogte - 0,10-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Rechtopstaande stengels.

Bladeren - De lijnvormige bladeren zijn vrijwel kaal.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bijna zittende (de bloemstelen zijn veel korter dan de kelk) bloeiwijze en de kelk zijn kleverig behaard. De bloemen zijn 4-7 mmm, lichtblauw met donkerder strepen. Het gehemelte is wit met paarse aderen. De spoor is 1½-3 mm en sterk gekromd. De stompe kelkslippen zijn lijnvormig.

Vruchten - Een doosvrucht. De vrucht is klierachtig behaard. De zaden zijn gevleugeld. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op matig droge, kalkarme, matig voedselrijke zandgrond.

Groeiplaats - Akkers (akkers en akkerranden), omgewerkte grond en in Vlaanderen ook op in het vroege voorjaar langdurig onder water staande plaatsen, zodat er later in het voorjaar open kiemplaatsen ontstaan.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: kalkarme akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website