Spiesleeuwenbek

Kickxia elatine


© Grada Menting

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,07-0,45 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De vaak liggende stengels zijn vanaf de voet vertakt. Ze zijn vrij slank en behaard of kleverig behaard.

Bladeren - De middelste bladeren zijn spiesvormig. De bovenste zijn pijlvormig. De spitse oortjes wijzen opzij of schuin omlaag. De bladeren zijn gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 0,7 tot 1 cm lange bloemen staan afzonderlijk op lange, meestal kale stelen in bladoksels. Ze zijn gelig (soms blauwig) met een paarsrode bovenlip. De spoor is recht. De kelkslippen zijn langwerpig.

Vruchten - De doosvrucht is bolvormig. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (piobiervegetatie) op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke, zwaardere grond (klei, rivierklei, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Omgewerkte grond, akkers (akkers, akkerranden en stoppelvelden), afgravingen (kleigroeven en hogere delen in grindgaten), langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen) en waterkanten tussen grind op rivierstrandjes (in de zomer droogvallende grindoevers).
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website