Eironde leeuwenbek

Kickxia spuria


© Koen van Zoest

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - herfst

Hoogte - 0,07-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De uitgespreid op de grond liggende stengels zijn aan de voet vertakt en kleverig behaard.

Bladeren - De verspreid staande bladeren zijn eirond. De onderste zijn zwak getand, hebben een afgeronde of hartvormige voet en een korte steel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn geel met een donkerpaarsige bovenlip. Ze zijn 1-1½ cm en staan op slanke stelen in de bladoksels. De kelkslippen zijn eirond tot langwerpig. De spoor is gekromd. De bloemstelen zijn meestal ruw behaard.

Vruchten - Een doosvrucht met eironde zaden. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke grond (rivierklei en soms op mergel).

Groeiplaats - Akkers (o.a. stoppelvelden), drooggevallen plaatsen, omgewerkte grond, zelden langs spoorwegen (spoorwegterreinen).
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website