Glad parelzaad

Lithospermum officinale


© Hans Toetenel

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juli

Hoogte - 0,30-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel.

Stengels/takken - De rechtopstaande stegels zijn bovenaan sterk vertakt. Ze zijn behaard en dicht bebladerd. De soort groeit vaak in pollen.

Bladeren - De spitse, lijnvormige tot breed langwerpige bladeren hebben duidelijke nerven. De bovenste bladeren zijn niet gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in ingerolde bebladerde bloeiwijzen. Ze zijn 4-6 mm, wit of iets groenig, trechtervormig met kleine keelschubben en behaard. De kelk is diep gedeeld.

Vruchten - Een splitvrucht. De vruchten bevatten vier  nootjes. Deze zijn glanzend grijsachtig of lichtbruin. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Half beschaduwde, warme en iets open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, maar niet bemeste, kalkrijke grond (duinzand, zavel, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Heggen, struwelen, bosranden, zeeduinen (duindoornstruweel, meidoornstruweel en duinberkenbosranden), extensief beweide dijken, kalkhellingen (ruige, vaak stenige en beweide plaatsen), afgravingen (kalkgroeven) en soms in akkers.
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website