Dolik

Lolium temulentum


Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - juli

Hoogte - 0,20-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn forser dan die van Vlasdolik.

Bladeren -

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kelkkafjes zijn 1½-2 cm, gewoonlijk minstens even lang als de rest van het aartje (m.u.v. de kafnaalden) en twee  tot vier  keer zo lang als het meestal genaalde onderste kroonkafje.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn 4-7 mm. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op matig droge, matig voedselrijke grond.

Groeiplaats - Akkers (wintergraanakkers), omgewerkte grond en ruderale plaatsen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Zeldzaamheid: verdwenen
Ecologische groep: voedselrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website