Moerasrolklaver

Lotus pedunculatus


© Grada Menting

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De ondiep liggende wortels vormen ondergrondse uitlopers. Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De donkergroene stengels zijn opstijgend of klimmend en meestal hol.

Bladeren - De gewimperde deelblaadjes hebben duidelijke zijnerven.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze heeft meestal meer bloemen dan die van Gewone en Smalbladige rolklaver. De 1 tot 1,8 cm grote, gele, zelden rood aangelopen bloemhoofdjes bevatten 4 tot 14 bloemen. De tanden van de kelk zijn gewimperd. Ze wijken al in de knop stervormig uit elkaar. De kiel heeft een afgeronde hoek.

Vruchten - Een doosvrucht. De peulen zijn vaak iets langer dan die van Gewone rolklaver. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke, zwak zure tot basische (niet zilte) grond (zand, leem en veen).

Groeiplaats - Grasland (weiland, hooiland en nat, bemest grasland), bermen, dijken, ruigten, zeeduinen (duinvalleien), kapvlakten, afgravingen (zand- en leemgroeven), waterkanten en moerassen (rietland en laagveenmoeras).
Familie: Fabaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: natte, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website