Gewone veldbies

Luzula campestris


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - maart - mei

Hoogte - 0,05-0,20(-0,40) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte 10 tot 20 cm.

Stengels/takken - De stengels vormen losse groepjes of staan soms afzonderlijk. Vooral na de bloei staan ze  vaak schuin omhoog.

Bladeren - De lichtgroene bladeren zijn vlak en 2-4 mm breed. Aan de randen groeien enkele lange wimperharen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De dichte, eivormige, bruine bloemhoofdjes staan met hoogstens zeven  bij elkaar in een schermvormige, verder niet vertakte bloeiwijze één  hoofdje groeit aan de stengeltop temidden van de andere hoofdjes. De bloemen hebben meestal vrij lange stelen, die later vaak terugbuigen. Ze hebben zes  bruine bloembladen van 3-4 mm met een doorschijnende rand. Het schutblad van de bloeiwijze is meestal minder hoog dan de gesteelde aartjes. De helmknoppen zijn 1-2 mm lang, minstens twee  keer zo lang als de helmdraden.

Vruchten - Een doosvrucht. De zaden hebben aan de voet een aanhangsel, dat minstens half zo lang als de rest van het zaad. Zonder de aanhangsels zijn de zaden bijna bolvormig. De zaden zijn kortlevend (één tot vijf  jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, weinig of niet bemeste, meestal kalkarme, zwak zure, maar soms kalkrijke grond (zand, leem, zavel, löss en veen).

Groeiplaats - Grasland (laagblijvend schraal grasland, droog, zuur grasland, weiland, hooiland en schrale gazons), langs holle wegen, bermen, op steile kantjes, dijken, wallen, heide (grazige plaatsen), greppelkantjes, begraafplaatsen (op klei) en zeeduinen (duingrasland en duinberkenbos).
Familie: Juncaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, zure graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website