Dennenwolfsklauw

Huperzia selago


© Bert Blok

Ecologie & verspreiding
Dennenwolfsklauw staat in Nederland op ± open, zonnige tot meestal licht beschaduwde, droge tot vochtige, koele en voedselarme, vaak humeuze en matig stikstofrijke, licht zure en kalkarme zandgrond. De plant groeit in heidevelden en borstelgraslanden, in loof- en naaldbossen, op opgespoten grond en in zandgroeven, in oude karrensporen en onder kruipwilgen in de duinen. In het buitenland wordt de soort ook aangetroffen op rotsen en in rotsspleten en op kwelplekken in kletsnatte moerassen. Het areaal omvat de koudere streken op het noordelijk halfrond tot rondom de Noordelijke IJszee. Verder zuidelijk voornamelijk in gebergten. De soort is uiterst zeldzaam in Nederland maar vertoont recent een geringe toename. In de 19e eeuw was het taxon nog hoofdzakelijk aan te treffen op noordhellingen in ± vochtige heidevelden, voornamelijk in Midden-Nederland. Tegenwoordig is ze vooral op noordhellingen van lichte naaldbossen in het noordoosten van het land te vinden.
Familie: Lycopodiaceae
Groep: wolfsklauwen (sporenplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge heiden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website