Klein kaasjeskruid

Malva neglecta


© Willie Riemsma

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,10-0,40 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn liggend tot opstijgend.

Bladeren - De behaarde bladeren zijn rondachtig, met  drie tot zeven  afgeronde lobben.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kroonbladen zijn roze tot bijna wit, 0,8-1 cm en diep uitgerand. Ze hebben behaarde nagels en zijn twee  keer zo lang als de kelkbladen. De kelkslippen zijn vlak. De bijkelkbladen zijn lijnvormig tot langwerpig en korter dan de kelk. Na de bloei krommen de vruchtstelen zich naar beneden.

Vruchten - Een splitvrucht. De deelvruchtjes zijn behaard en niet gerimpeld. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf  jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak omgewerkte grond (zand, leem, zavel, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Bij boerderijen, bermen (open plaatsen en langs fietspaden), wegranden, akkers (hakvruchtakkers), ruigten (voedselrijke ruigten), tuinen, braakliggende grond, enigszins ruderale plaatsen, zeeduinen (bij zeedorpen), bij hekken, heggen, langs muren en grasland (intensief beweide en bemeste dijken en weiland).
Familie: Malvaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website