Malrove

Marrubium vulgare


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,30-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een penwortel.

Stengels/takken - De stengels zijn vanaf de voet vertakt. Ze zijn bebladerd en viltig behaard.

Bladeren - De sterk gerimpelde bladeren zijn viltig, eirond tot rond, ongelijk gekarteld en aan de voet vrij plotseling in de steel versmald.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zitten in dichte, bijna bolvormige kransen langs de stengel. De witte bloemen zijn 1,2 tot 1½ cm lang en hebben een omhooggerichte, 2-tandige bovenlip. De kelk heeft 10 korte haakvormige tanden.

Vruchten - Een splitvrucht. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, warme, open plaatsen op droge, kalkrijke, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, vaak verstoorde, humusarme grond (zand en mergel).

Groeiplaats - Zeeduinen (langs duinwegen), bermen (ruderale plaatsen), heggen, dijken, ruigten (kalkrijke ruigten), aan de voet van mergelhellingen, grasland (beweide kalkhellingen) en bij grotingangen.
Familie: Lamiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke ruigten
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website