Akkervergeet-mij-nietje

Myosotis arvensis


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - herfst

Hoogte - 0,10-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De vrij dicht tot bijna wollig behaarde stengels zijn aan de voet vertakt.

Bladeren - Vaak is het blad wat gewelfd en aan de rand omgerold, met name op zonnige plaatsen. De elliptische, onderste bladen vormen een ijl rozet. Ze zijn boven het midden het breedst en vrijwel zittend. De langwerpige stengelbladen zijn spits.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De schichten zijn niet bebladerd en nemen tegen het eind van de bloei meestal de helft of minder van de hoogte van de plant in. De helder grijsblauwe bloemkroon is 2-5 mm in doorsnede en heeft een schotelvormig verdiepte zoom.

Vruchten - Een splitvrucht. De stelen van de vruchtkelken in het midden van een schicht staan schuin af, onder een hoek van 45-60°. Ze zijn recht en twee tot drie keer zo lang als de vruchtkelk. De vruchtkelk is bekervormig en ongeveer tot de helft gespleten, met rechtopstaande of iets uiteenwijkende slippen. De nootjes zijn donker bruin-zwart. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke, kalkarme tot kalkhoudende, verstoorde grond (zand, leem, zavel, klei en mergel, zelden op veen).

Groeiplaats - Bermen, zandige dijken, steile hellingen, omgewerkte grond, waterkanten (langs weidesloten), afgravingen, braakliggende grond, drooggevallen zandplaten, zeeduinen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), plantsoenen, akkers, tuinen, perken, kapvlakten, open struwelen, bosranden en bossen (lichte loofbossen op kalkhoudende grond). Als akkerplant staat dit Vergeet-mij-nietje vooral tussen graan, zowel op zandige als op kleiige grond. Bemesting en wisseling van gewas verdraagt het veel beter dan andere eenjarige vergeet-mij-nietjes.
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website