Zompvergeet-mij-nietje

Myosotis laxa subsp. cespitosa


© Pieter Stolwijk

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - augustus

Hoogte - 0,15-0,45(-1,00) m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn vanaf de voet vertakt. Ze zijn rond, iets behaard en staan niet af.

Bladeren - De langwerpige bladeren zijn stomp.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De helderblauwe bloemen zijn 2 tot 5 mm groot. De kroonbladen zijn niet uitgerand en de zoom is vlak. De kelk wordt in vrucht tot 5 mm lang, is lang gesteeld en draagt alleen rechte haren. De stijl van de net uitgebloeide bloemen is korter dan de kelkbuis. Na de bloei staat de bloemsteel af of kromt zich naar beneden.

Vruchten - Een splitvrucht. De kelk is klokvormig, tot op of over de helft ingesneden en heeft driehoekig-langwerpige slippen. De nootjes zijn donkerbruin. De zaden zijn kortlevend (1-5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, 's zomers droogvallende, neutrale tot zwak zure, meestal kalkarme en vaak verstoorde grond (zand, leem, zavel, veen, klei en stenige plaatsen). Niet in brak water.

Groeiplaats - Grasland (moerassig grasland en hooiland), zeeduinen (duinvalleien), waterkanten (rietkragen, beekoevers, langs vijvers, greppels, sloten, rivieren, kanalen, vennen en langs plassen van afgravingen, met name zand- en kleiafgroeven), overstroomde delen van uiterwaarden en moerassen (trilveenmoeras).
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: storingsmilieus
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website