Ruw vergeet-mij-nietje

Myosotis ramosissima


© Han Beeuwkes

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - juni

Hoogte - 0,05-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn zacht behaard.

Bladeren - Zowel de rozetbladeren als de stengelbladeren zijn langwerpig. De stengelbladeren zijn niet gesteeld.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn helderblauw en 2 tot 3 mm groot. De zoom is schotelvormig. De kroonbladen zijn nauwelijks langer dan de kelk. De vaak gekromde vruchtstelen maken een hoek van 60° tot 90° met de as van de bloeiwijze. Ze zijn 1 tot 4 mm lang.

Vruchten - Een splitvrucht. De kelk is klokvormig en tot over de helft gespleten in slippen. Het onderste deel heeft haakvormige haren. De nootjes zijn bleekbruin. De zaden zijn langlevend (> 5 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende, vaak humusarme en enigszins omgewerkte grond (meestal op zand, verder op leem, zavel, mergel, löss en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Zeeduinen (mosduinen), zandige rivierdijken, bermen, langs schelpenpaadjes, akkers (akkerranden), grasland (droog, neutraal grasland, grasvelden en kalkhellingen), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven), braakliggende grond, opgespoten grond, muurtjes en rivierduinen.
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: droge, neutrale graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website