Stijf vergeet-mij-nietje

Myosotis stricta


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,05-0,25 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 10 cm.

Stengels/takken - In het onderste deel van de stengels en op de middennerf aan de onderkant zie je haakvormige haren. Stijf vergeet-mij-nietje heeft een gedrongen bouw.

Bladeren - Aan de onderkant bij het punt waar het blad aan de stengel vast zit zitten tussen de afstaande haren ook haakvormig gekromde haren.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijzeas heeft afstaande en dus geen aangedrukte haren. De bloemen zijn bleekblauw tot helderblauw en 1 tot 2 mm groot. De zoom is schotelvormig en steekt nauwelijks buiten de kelk uit. De buis is korter dan de kelk. De rechte vruchtstelen zijn ongeveer 1 mm lang en maken een hoek van hoogstens 45° met de as van de bloeiwijze.

Vruchten - De splitvrucht is viertallig en met een zeer kort vruchtsteeltje. De vruchtkelk is urnvormig en van de zijkant gezien langwerpig tot elliptisch. Verder is de vruchtkelk tot ongeveer de helft gespleten en heeft rechtopstaande of samenbuigende slippen. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, vrij warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op droge, voedselarme tot matig voedselarme, neutrale of zwak zure grond (zand, leem en löss).

Groeiplaats - Grasland (reliëfrijke plaatsen en open plekken in droog, neutraal grasland), beweide rivierduinen, dalwanden, zandige dijken en bermen, akkers (akkerranden en graanakkers), afgravingen (zandgroeven), langs spoorwegen (spoorwegterreinen) en soms zeeduinen.
Familie: Boraginaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: droge, neutrale graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website