Watermuur

Stellaria aquatica


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De slappe stengels liggen op de grond opf steunen op andere planten. Ze zijn bovenaan kleverig behaard, min of meer vierkant en lichtgroen.

Bladeren - De tegenoverstaande bladeren zijn eirond tot langwerpig-eirond, hebben vaak een hartvormige voet en geen steel (maar de onderste soms wel). Ze worden 3 tot 5 (soms tot 8) cm lang.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). IJe bloeiwijzen met witte, ongeveer 1½ cm grote bloemen. De 5 kroonbladen zijn tot de voet ingesneden (het lijken daardoor 10). Ze zijn duidelijk langer dan de kelkbladen. Een bloem heeft 5 stijlen. De schutbladen zijn kruidachtig.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten gaan met 5 kleppen open. Elke klep heeft aan de top 2 tanden. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen (pionier) op natte tot vochtige, voedselrijke, met name stikstofrijke, vaak kalkhoudende grond (leem, klei en laagveen). Het mijdt zilt water.

Groeiplaats - Waterkanten (sloten, kanalen, plassen, vijvers en oeverruigten langs de rivieren), moerassen, grasland (natte plaatsen), uiterwaarden, struwelen, heggen, bossen (moerasbossen en lichtrijke beek- en rivierdalbossen), braakliggende grond en plantsoenen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: pionier op stikstofrijke, natte grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website