Kransvederkruid

Myriophyllum verticillatum


© Bert Lanjouw

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,50-5,00 m.

Geslachtsverdeling - polygaam

Wortels -

Stengels/takken - De donkergroene bladeren zijn meestal maar weinig vertakt.

Bladeren - De bladeren zitten in kransen van vier tot zes. Elk blad heeft acht tot tien paren van ongeveer tegenover elkaar staande bladslippen. De steelblaadjes zijn handvormig gedeeld. Dit is een verschil met Teer vederkruid en Aarvederkruid.

Bloemen - Polygaam (bloemen met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en bloemen met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Ook de bloemen groeien in kransen. Elke bloemkrans heeft vier in een kruis staande en geveerde schutblaadjes, die langer zijn dan de bloemen. De onderste lijken vaak op de gewone bladeren en worden tot 2 cm lang. Vaak is een groot deel van de bloemen tweeslachtig. De kroonbladen van de tweeslachtige en mannelijke bloemen zijn lichtgroen tot roze. Aan de rand zijn ze scherp gezaagd en ze vallen pas na de bloei af. Landvormen zijn niet zeldzaam en komen vaak ook in bloei.

Vruchten - Een splitvrucht. De steenvruchtjes hebben een gladde wand. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in rustig, ondiep, voedselarm tot matig voedselrijk, stilstaand of soms stromend, zoet (zelden zeer zwak brak), zwak zuur tot licht kalkhoudend water. Vaak in kwelmilieus (laagveen, rivierklei, lemig zand en zand).

Groeiplaats - Water (sloten, spoorsloten, zeeduinen, met name in met rivierwater geïnfiltreerde duinplassen, kanalen en kleine plassen).
Familie: Haloragaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselarme wateren
© 2024  FLORON
Ga naar de volledige website