Wilde nigelle

Nigella arvensis


© Lieuwe Haanstra

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,05-0,30 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 1 meter.

Stengels/takken - De kale, rechtopstaande stengels zijn vertakt.

Bladeren - De bladeren zijn verdeeld in lijnvormige slippen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande bloemen groeien aan het eind van de stengel. Ze zijn 2 tot 3 cm in doorsnee, wit in het midden, naar buiten toe blauwachtig, van buiten met groene nerven en zonder een krans van bladeren vlak onder de bloem.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten zijn tot aan het rnidden vergroeid. Ze zijn 3-nervig en niet of nauwelijks opgeblazen. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op vrij droge tot vochthoudende, matig voedselrijke, kalkrijke grond (lemig zand).

Groeiplaats - Akkers (graanakkers).
Familie: Ranunculaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: voor 1900 verdwenen
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke akkers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website