Pijptorkruid

Oenanthe fistulosa


© Gertjan van Mill

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,70 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De stengels zijn kaal, weinig vertakt, buisvormig, gegroefd, hol en op de knopen vaak ingesnoerd. Pijptorkruid vormt uitlopers.

Bladeren - De onderste bladeren zijn 1 of 2-voudig geveerd met eironde, gelobde blaadjes. De bovenste bladeren zijn enkel geveerd met smallere blaadjes. Ze hebben een gave rand en een lange, schedevormige, holle bladsteel, die veel langer is dan de schijf en, evenals de stengel, wijd buisvormig is.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kleine schermen staan aan het eind van de stengels. Ze hebben 2 tot 5 verdikte stralen. Meestal is er geen omwindsel. De bloemen zijn wit of roze en 3 mm groot. De randbloemen van de schermpjes zijn lang gesteeld en iets groter. De middelste bloemen zijn bijna niet gesteeld.

Vruchten - Een splitvrucht. De cylindrische, niet gesteelde vruchten hebben stompe kanten en zijn 3 tot 4 mm groot. De uitstaande stijlen zijn even lang als de vrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke, vaak kalkhoudende grond of in ondiep zoet of zwak brak water met een bodem van zand, leem, zavel, veen of klei.

Groeiplaats - Waterkanten en water (beken, sloten, poelen, plassen, vijvers, veenputten en poldersloten), moerassen en grasland ('s winters overstroomde laagten in weilanden).
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke oevers
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website