Zilt torkruid

Oenanthe lachenalii


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,30-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De wortels zijn vanaf de stengelaanhechting zeer geleidelijk verdikt. Het verdikte deel is ongeveer 5 tot 7 cm lang en 2 tot 3 mm breed.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn kantig gegroefd, massief, maar zijn soms bij het ouder worden iets hol. Er worden geen uitlopers gevormd.

Bladeren - De onderste bladeren zijn 2-voudig geveerd met lijnvormige of spatelvormige deelblaadjes. De stengelbladeren zijn 1 tot 2-voudig geveerd met lijnvormige tot langwerpige deelblaadjes.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemschermen staan aan het eind van de stengel en bestaan uit 5 tot 15 stralen. Deze zijn niet verdikt na de bloei en bovenaan ook niet ingesnoerd. De bloemen zijn wit en 2 tot 3 mm groot. De kroonbladen zijn tot aan het midden 2-spletig. Het omwindsel is meerbladig, maar soms ontbreekt het.

Vruchten - Een splitvrucht. De eivormige vruchten zijn 2 tot 3 mm lang en hebben smalle, scherpe ribben. De stijlen zijn korter dan de vrucht. De bloemstelen worden in de vruchttijd tot 0,25 mm breed. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke tot zilte, grazige grond (zand en klei).

Groeiplaats - Kwelders of schorren (hoge kwelders, aanspoelselgordels op kwelders en kwelderranden), brakke moerassen, zeeduinen (duinvalleien), grasland (brak grasland) en waterkanten (o.a. langs veedrinkputten in zilt weiland en op de Friese waarden).
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: hoge kwelders
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website