Weidekervel-torkruid

Oenanthe silaifolia


Ecologie & verspreiding
Weidekervel-torkruid is oorspronkelijk inheems met een klein verspreidingsgebied. Het komt voor in matig voedselrijk grasland in uiterwaarden langs rivieren op plaatsen die in de winter onder water staan en waar ’s zomers de waterstand onder de wortels blijft. Ook groeit de soort in zoetwatergetijdegebieden. Oenanthe silaifolia staat daar hoog op de oeverwallen. Het areaal is beperkt tot de Maasoevers van Noord-Frankrijk, België en Nederland. In België zijn ook vindplaatsen langs de rivier de IJzer in Vlaanderen bekend. De soort profiteert van natuurontwikkeling in het rivierengebied. Weidekervel-torkruid kan verward worden met Pijptorkruid dat veel algemener voorkomt maar lager op de oevers.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Verdikte, raapvormige wortels.

Stengels/takken - De rechtopstaande stengels zijn weinig vertakt, gegroefd en hol.

Bladeren - De onderste bladeren zijn 2 tot 4-voudig geveerd met lijnvormige-langwerpige bladslippen. Ze verdorren snel. De stengelbladeren zijn 1 tot 2-voudig geveerd.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemschermen staan aan het eind van de stengel. Ze hebben 4 tot 10 stralen die na de bloei dikker worden. De bloemen zijn wit of soms roze en 3 mm groot. De kroonbladen zijn tot op 1/3 deel 2-lobbig. Er zijn geen omwindselbladen of er is er 1. De omwindseltjes zijn korter dan de bloemsteel.

Vruchten - Een splitvrucht. De vruchten zijn 2½ tot 4 mm groot. De uitstaande stijlen zijn vrijwel even lang als de vrucht. De vruchtsteel is aan de top ingesnoerd, verdikt en 0,4 tot 0,6 mm breed. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, vaak licht bemeste, zwak zure, vaak kalkarme grond (klei en veen).

Groeiplaats - Uiterwaarden in het zoetwatergetijdengebied, waterkanten (rivieroevers) en grasland (weiland en hooiland).
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website