Knikkende vogelmelk

Ornithogalum nutans


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - april - mei

Hoogte - 0,20-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een bol met nevenbollen.

Stengels/takken - De stengels zijn kaal.

Bladeren - De bladeren zijn grasachtig. Erder zijn ze breed lijnvormig en hebben van boven een witte hoogtestreep. De schutbladen zijn langer dan de bloemstelen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De knikkende bloemen zitten in losbloemige, naar één  kant gekeerde aarvormige trossen. Ze zijnklokvormig, wit, van buiten groenig en 2,6-4 cm. De buitenste drie  meeldraden zijn korter dan de binnenste drie. Alle meeldraden of alleen de binnenste hebben drie  toppen en aan beide kanten van de helmknop een tand.

Vruchten - Een doosvrucht. De zaden hebben een oliehoudend oppervlak. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, humushoudende en vaak kalkhoudende grond (zand, zavel en klei).

Groeiplaats - Grasland (licht beschaduwde, grazige plaatsen), bossen (landgoedbossen), heggen, begraafplaatsen, parken, hellingen, wijngaarden, zeeduinen (binnenduinrand) en stadswallen.
Familie: Asparagaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: stinseplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website