Melkeppe

Peucedanum palustre


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - augustus

Hoogte - 0,60-1,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - De wortelstok (penwortel) wordt aan de voet niet door vezels omgeven. Worteldiepte tot 20 cm.

Stengels/takken - De buisvormige stengels zijn kaal, hol, sterk kantig gegroefd, vaak paarsig en hebben aan de voet vezels. De jonge delen van de plant hebben melksap.

Bladeren - De bladeren zijn meestal 2 tot 4-voudig geveerd. De bladslippen zijn eirond tot langwerpig en gedeeld in fijn getande slippen met een harde, witte of paarsachtige top.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in schermen met 20 tot 40 stralen en met 4 of meer omwindselbladen. Deze zijn meestal gevorkt en ongelijk van grootte. De omwindselbladen en de 4 tot 10 omwindseltjes zijn veelbladig en breed vliezig gerand. De bloemen zijn groenachtig wit, 2 mm groot en hebben duidelijke kelktanden.

Vruchten - Een splitvrucht. De eivormige vruchten zijn 3 tot 5 mm groot en hebben dikke vleugels. De deelvruchten zijn op de rug sterk afgeplat. De middelste ribben zijn slank en springen maar weinig uit. De ribben aan de zijkanten zijn smal gevleugeld. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet bemeste, zwak zure, venige grond (veen, zand en leem).

Groeiplaats - Moerassen (laagveenmoeras, oudere delen van drijftilvegetaties, trilveen, beekdalmoeras, rietland en verlandende sloten en greppels), waterkanten (o.a. sloten, kanalen, beekjes en vijvers), grasland (moerassig weiland), bermen, ruigten, struwelen (moerasstruwelen en tussen gagel), bossen (moerasbossen), langs spoorwegen (langs spoorsloten) en hoogveenranden.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: laagvenen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website