Grote weegbree

Plantago major subsp. major


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - november

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De bloeistengels staan rechtop.

Bladeren - De bladeren vormen een rozet. Ze liggen vrijwel horizontaal uitgespreid of ze staan schuin omhoog. Verder zijn ze bijna rond tot eirond of soms langwerpig. Ze zijn kaal of verspreid behaard en hebben een vrij lange steel.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aarstelen zijn korter tot iets langer dan de bladeren. De aren zijn lang en rolrond. De bloemkroon (3 mm)   is bruinachtig tot groenachtig geel. De helmdraden zijn witachtig. De meeldraden zijn lichtpaars, maar later verkleuren ze naar geelbruin.

Vruchten - Een doosvrucht met vier  of meer zaden. De zaden zijn langlevend (lanmger dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pionier en tredplant) op vochtige tot matig droge, matig voedselrijke tot vaak voedselrijke, omgewerkte of betreden grond (alle grondsoorten).

Groeiplaats - Grasland (stukgetrapte plekken in weiland, uiterwaarden, speelvelden en belopen grasvelden), bermen, voetpaden, omgewerkte grond, bossen (lichte plekken op en langs bospaden), tussen straatstenen (o.a. tussen stoeptegels), ruderale plaatsen, recreatieterreinen, parken, akkers, zeeduinen (duinvalleien), waterkanten (o.a. langs kreken en drinkpoelen) en afgravingen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: tredplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website