Zeeweegbree

Plantago maritima


© Willemien Troelstra

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - september

Hoogte - 0,15-0,60 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een forse, meestal meerkoppige wortelstok. Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De aarstelen zijn behaard en meestal weinig langer dan de bladeren. De stengels zijn blauwgroen en aan de voet verhout.

Bladeren - Zeeweegbree vormt 1 of meer bladrozetten. De bladeren zijn vlezig, dik, 2 tot 6 mm breed, meestal kaal, lijnvormig, gootvormig en gaafrandig, maar forse planten zijn soms verwijderd getand. De bladeren hebben 3 of 5 parallelle nerven. De schutbladen zijn kaal of heel kort gewimperd.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn rolrond en knikken voor de bloei. Ze zijn 4 tot 10 cm lang. Van de 4 kelkslippen zijn de bovenste 3 gekield. De bloemkroon is 3 mm groot en bestaat uit een behaarde buis en witachtige slippen. De helmknoppen zijn citroengeel. De kelkslippen zijn kaal of heel kort gewimperd.

Vruchten - Een doosvrucht. De vruchten zijn eivormig en bevatten meestal 2 zaden. De zaden zijn zeer kortlevend (< 1 jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie), soms ook meer gesloten plaatsen op vochtige tot meestal natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, meestal vrij kalkarme, brakke of zilte grond (zand, klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Lage schorren (kwelders), zeeduinen (strandvlakten), grasland (zilt grasland en beweide zandheuveltjes langs het IJsselmeer), bermen ('s winters gepekelde autowegen), zeedijken (tussen stenen), waterkanten (kreekoevers en langs bergbeken) en moerassen (binnendijks, zilt rietland), rotsachtige plekken in de bergen.
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: schorren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website