Stijve naaldvaren

Polystichum aculeatum


© Piet Bremer

Ecologie & verspreiding
Stijve naaldvaren is een met leerachtige, glanzende bladen getooide plant die vooral te vinden is in bossen op vochtige, kalkhoudende grond. Het kerngebied van haar verspreiding was en is Zuid-Limburg. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt de soort meer en meer waargenomen in de overige delen van  Nederland. Daar groeit ze dan in de duindoornstruwelen van kalkrijke duinen, in steden op oude met kalkrijke mortel gemetselde muren en in jonge voldoende kalk leverende kleibossen. De verspreidingskaart laat zien dat Stijve naaldvaren sinds 1980 in veel nieuwe atlasblokken is waargenomen. Naast een betere kennis van de soort lijkt hieraan ook een duidelijke uitbreiding ten grondslag te liggen.  Mogelijk speelt het natter en warmer worden van het klimaat hierin een rol.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - september

Hoogte - 0,25-0,90 m.

Geslachtsverdeling - sporenplant

Wortels - De rechtopstaande wortelstok steekt als een stammetje vrij hoog boven de grond uit.

Stengels/takken - De korte bladsteel (tot 1/5 keer zo lang als het blad) is dicht bezet met rood-bruine schubben.

Bladeren - De wintergroene bladeren groeien rechtop in een trechtervorm. Ze zijn glanzend donkergroen, leerachtig, langwerpig, zowel boven als naar de voet versmald, dubbel geveerd, en naar de top afnemend. De onderste, korte deelblaadjes zijn niet tot op de as ingesneden.

Bloemen - Sporen. De kleine sporenhoopjes groeien met 4 of 5 in 1 rij aan beide kanten van de middennerf van een deelblaadje.

Vruchten -

Bodem - Beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme, maar stikstofrijke, humeuze, kalkrijke, meestal stenige grond (zand, mergel en puin).

Groeiplaats - Bossen (kalkrijke bossen, op steile kanten in oude loofbossen, bijv. wanden van diepe greppels en langs holle wegen en soms in naaldbossen), struwelen, soms onder dicht struwelen van Duindoorn, op beschutte vochtige oude muren (sluismuren) en op steenglooiingen.
Groep: varens (sporenplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website