Stomp fonteinkruid

Potamogeton obtusifolius


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Stomp fonteinkruid staat op zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen in ondiep, stilstaand tot langzaam stromend, matig voedselrijk, zwak zuur tot neutraal, meestal kalkarm, zoet water boven een minerale tot organische bodem met (vaak) een dikke laag vrij grof bezinksel. Ze groeit in tal van wateren en watertypen. Nederland valt geheel binnen één van de verbrokkelde delen van het Europese deelareaal. De soort is vrij zeldzaam in laagveengebieden en zeldzaam in het rivierengebied. Elders zeer zeldzaam en niet aanwezig in Zeeland, Flevoland en Zuid-Limburg. De stengels zijn afgeplat en hebben afgeronde randen en zijn vanaf de voet vertakt. De bladen zijn olijfgroen of –bruin, stomp, waterafstotend en hebben drie tot vijf nerven. De buitenste zijnerven zijn bij de top met de middennerf verbonden. De binnenste zijnerven zijn, indien aanwezig ver onder de top met de buitenste verbonden. De steunblaadjes zijn aan de voet open. Zie ook de andere soorten van deze sectie !
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,30-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Stomp fonteinkruid heeft geen wortelstok.

Stengels/takken - De stengels zijn afgeplat en hebben afgeronde randen. Meestal zijn ze vanaf de voet vele malen vertakt.

Bladeren - De ondergedoken bladeren lijken op gras. Ze zijn roodachtig of donkergroen, lijnvormig, 2 tot 4 mm breed en hebben 3 nerven of soms 5. De bladtop is meestal afgerond en heeft een kort topspitsje. De meestal iets afstaande en elkaar overlappende steunblaadjes zijn tot de voet vrij en vliezig. De buitenste zijnerven zijn bij de top met de middennerf verbonden. De binnenste zijnerven zijn, als ze aanwezig zijn, ver onder de top met de buitenste verbonden. Soms drijven de bovenste bladeren op het water.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aar is dichtbloemig en bevat meestal 6 tot 8 bloemen, maar soms ook meer. De aarsteel is 1 tot 2 cm lang. De bloemen zijn groenig.

Vruchten - Een steenvrucht. De vruchten zijn 4-delig en 3 tot 4 mm lang. Ze bevatten dicht opeenstaande zaadjes. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen in ondiep, matig voedselrijk, stilstaand tot langzaam stromend, zwak zuur tot neutraal, meestal kalkarm, zoet water met een minerale tot organische bodem (dikwijls met een tamelijk dikke laag vrij grof bezinksel en veen).

Groeiplaats - Water (beken, kleine rivieren, kanalen, vijvers, poelen, plassen, sloten, afgravingen, oude rivierlopen, laagveenplassen, grachten, ook in door bomen overschaduwde vijvers en brede sloten).
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website