Gegolfd fonteinkruid

Potamogeton x angustifolius


© Bert Lanjouw

Ecologie & verspreiding
Gegolfd fonteinkruid is de bastaard van Glanzend- en Ongelijkbladig fonteinkruid. Ze staat in zonnige, niet te ondiepe, heldere, matig voedselrijke, stilstaande of traag stromende, meestal kalkrijke, zoete wateren boven een bodem van klei, zand of veen, zelden op leem. Ze groeit in diverse, matig voedselrijke wateren, zoals sloten en visvijvers. Aangezien beide stamouders bewoners zijn van de gematigde streken op het Noordelijk Halfrond en Nederland bij beide oudersoorten geheel binnen het areaal van Europese deel van de soort valt kan de hybride in principe overal in Nederland optreden. In ons land komt de bastaard uiterst zelden voor in Noord-Brabant en Drenthe, verder op de grens van het Drents- en het Laagveendistrict. De glanzend licht (geel)groene plant staat wat kenmerken betreft tussen de beide ouders in, zo hebben de aanwezige drijfbladen een golvende bladrand die gedeeltelijk onder het wateroppervlak duikt. Deze bastaard vormt ogenschijnlijk normaal ontwikkelde, bijna half-cirkelvormige vruchten, maar de kiemkracht van deze vruchten is, voor zover bekend, nooit aangetoond.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,50-1,00 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een wortelstok.

Stengels/takken -

Bladeren - Drijfbladen met een golvende bladrand die gedeeltelijk onder het wateroppervlak duikt.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn groenig.

Vruchten - Een steenvrucht. Deze bastaard vormt 2-2½ mm lange, bijna half-cirkelronde vruchtjes, waarvan niet bekend is of ze ook kiemkrachtig zijn. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in niet te ondiep, helder, matig voedselrijk, stilstaand of traag stromend, meestal kalkrijk, zoet water met een bodem van klei, zand of veen, zelden op leem.

Groeiplaats - Voedselrijke wateren, o.a. in sloten en visvijvers.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website