Aardbeiganzerik

Potentilla sterilis


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - maart - mei

Hoogte - 0,05-0,15 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - Een harige plant met kruipende stengels en bovengrondse uitlopers. De plant groeit gewoonlijk in groepen en lijkt veel op Bosaardbei.

Bladeren - De blauwgroene, drietallige bladen (met breed-eironde deelblaadjes) zijn ondieper getand dan die van Bosaardbei en de tanden zijn stomp aan de rand zijn ze wit gewimperd. De tand aan de top van elk deelblaadje is doorgaans iets korter dan de twee naastliggende tanden, omzoomd door witte uitstekende haren. De blaadjes zijn van onderen grijsviltig. De deelblaadjes zijn 0,5-2,5 cm lang.

Bloemen - Tweeslachtig (een plant met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan alleen of in armbloemige bloeiwijzen. Ze zijn kleiner dan die van Bosaardbei (1-1,5 cm) , met witte, omgekeerd hartvormige, ongeveer 5 mm lange kroonbladen die elkaar met de randen niet bedekken. Aan de top zijn ze schelpvormig uitgesneden. De kroonbladen zijn even lang of iets langer dan de kelk.

Vruchten - Een eenzadige dopvrucht of nootje. De bloembodem wordt na de bloei niet vlezig. De vruchtjes zijn klein, droog en kaal, met aan de voet een wit aanhangseltje. Ze worden door mieren verspreid. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige tot meestal licht beschaduwde, warme plaatsen op vochtige, voedselarme, zwak zure tot licht basische, kalkhoudende, humusrijke grond (zand, leem, löss en mergel). Vaak op plekken, die enigszins zijn (oppervlakkig) verstoord.

Groeiplaats - Bossen (lichte loofbossen, hellingbossen en langs bospaden), bosranden, struwelen, heggen, houtwallen, bermen, langs holle wegen, oude muren en soms in grasland (onbeschaduwd kalkgrasland op hellingen).
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website