Stomp kweldergras

Puccinellia distans subsp. distans


© Tim van de Vondervoort

Ecologie & verspreiding
Stomp kweldergras staat op open, zonnige, vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, base- en stikstofrijke, vaak verdichte, brakke tot zilte klei- en zandgrond. Ze groeit op kwelders, in zilte graslanden, op onlangs bedijkte terreinen, op omgewerkte grond langs de kust en kustpaden, op en bij aanspoelselgordels. Verder op afgetrapte oevers van kreken en drinkpoelen, aan de voet van zeedijken en op plaatsen met zoute kwel. Tegenwoordig wordt ze ook aangetroffen op mijnsteenbergen, industrieterreinen (nabij metaalfabrieken) en langs gepekelde wegen. Een deel van het Europese areaal omvat de Atlantische kust van dit werelddeel en dus ook Nederland. Ze is algemeen langs de kust van het Waddengebied en plaatselijk in Zeeland, vrij algemeen in Flevoland en plaatselijk in het Noordelijke kleidistrict. Elders voornamelijk langs (auto)wegen. Ze is te herkennen aan de teruggeslagen takken van de bloeiwijze (na de bloei), aan de breed afgeronde of afgeknotte lemma’s en de nerven hiervan die niet tot in de top doorlopen.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,15-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Zonder uitlopers.

Stengels/takken -

Bladeren - De grijsgroene bladeren zijn vaak vlak. Ze zijn niet vlezig. Elke bladhelft heeft hoogstens 5 ribben.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De ruwe pluimtakken staan loodrecht af. Na de bloei zijn ze teruggeslagen. De onderste staan met 4 of 5 bij elkaar. De aartjes bevatten 4 of 5 bloemen en zijn 4 tot 5 mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke tot zilte, vaak verdichte grond (klei en zand).

Groeiplaats - Onlangs bedijkte terreinen, plekken met kwel van zout water, grasland (zilt grasland), bermen (langs gepekelde wegen), omgewerkte grond langs de kust, langs kustpaden, kwelders of schorren (o.a. op afgeplagde plekken), aan de voet van zeedijken, waterkanten (aanspoelselgordels, vertrapte oevers van kreken en drinkpoelen en pas afgestoken kanten van diepe sloten op zeeklei, achter zeedijken of smalle duinstroken op plaatsen met zoute kwel en in wagensporen. Tegenwoordig ook op mijnsteenbergen en industrieterreinen (nabij metaalfabrieken).
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: schorren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website